ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มเกล้าคอนกรีตอัดแรง ได้เริ่มกิจการขึ้นโดย นายวิโรจน์ เหล่าศิริพงศ์ เป็นผู้บริหารงาน โดยเริ่มจากการรับเหมาตอกปั้นจั่น ทั้งเสาเข็มไม้ และเสาเข็มปูนในนาม “วิโรจน์ ปั้นจั่น” ในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

จากนั้นได้มีการพัฒนา ปรับปรุง มาอย่างต่อเนื่อง รวบรวมผู้มีความรู้และความสามารถ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและความคล่องตัวในการดำเนินกิจการ จนกระทั่งได้จัดตั้งโรงงานผลิตเสาเข็มที่ทันสมัยโดยการควบคุมของวิศวกรผู้ชำนาญขึ้นในปี พ.ศ. 2523 และดำเนินธุรกิจภายใต้การจดทะเบียนการค้าในนาม “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มเกล้าคอนกรีตอัดแรง” ซึ่งเปิดให้บริการกับลูกค้ามาจนถึง ณ ปัจจุบันนี้

นอกจากการผลิต และ จำหน่าย เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พร้อม บริการตอก แล้ว ทางห้าง ฯ ยังได้มีการบริการเสาเข็มเจาะให้กับลูกค้าให้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มเกล้าคอนกรีตอัดแรง

สำนักงาน และ ที่ตั้งโรงงาน :

55 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร / แฟกซ์ : 02-907-6001-4

ทะเบียนการค้า : เลขที่ 791/2523

กรรมการ : นายวิโรจน์ เหล่าศิริพงศ์